Přejít k obsahu webu
Odborné vyjádření je

text, kterým je vyjádřeno stanovisko odborníka/experta k nějakému jevu nebo ceně a je vyhotoven v souladu s příslušným živnostenským oprávněním. V trestních věcech má odborné vyjádření dle § 112 TŘ povahu listinného důkazu. Odborné vyjádření je poměrně stručné (v porovnání se znaleckým posudkem). Odborné vyjádření obsahuje především odpovědi na položené otázky (na rozdíl od znaleckého posudku, který musí obsahovat i postup, podle nějž se dospělo k závěrům).

Odborné vyjádření

NEOBSAHUJE znaleckou pečeť („kulaté“ razítko s malým státním znakem). Je méně pracné, a tedy i levnější, než znalecký posudek. Odborné vyjádření NENÍ výsledkem znalecké činnosti.

Zpět nahoru