Přejít k obsahu webu
Cena znaleckého posudku

jehož obsahem je

  • Stanovení ceny přístroje – od  15.000 Kč
  • Stanovení ceny přístrojů, které tvoří komplet, např. počítačové vybavení firmy, obsahující 20 ks počítačů – od 1.800 Kč/ks
  • Stanovení ceny licence za software – od 35.000  Kč
  • Posouzení jevů (závady, funkční odlišnosti od určení apod.) – od 15.000 Kč

Cena odborného vyjádření

jehož obsahem je 

  • Ocenění přístroje – od  9.000 Kč
  • Ocenění přístrojů, které tvoří komplet, např. počítačové vybavení firmy, obsahující 20 ks počítačů – od 1.200 Kč/ks
  • Posouzení jevů (závady, funkční odlišnosti od určení apod.) – od 9.000 Kč

Cena odborné konzultace

činí 2.500 Kč za každou započatou hodinu, za první hodinu však 4.800 Kč. V případě, že je konzultace realizována mimo Prahu, připočtou se výdaje na cestu z Prahy na místo konání a zpět a náhrada za ztracený čas.

Zpět nahoru